REJESTRACJA
Dziewiętnaste Podlaskie
Warsztaty Psychiatryczne
12-14 stycznia 2023, Białowieża

Osoba kontaktowa:

Marta Czyżewska

Mob.: +48 667 771 701
Marta.Czyzewska@bauschhealth.com

NASZE MATERIAŁY KATALOGI, FOLDERY,
ULOTKI DO POBRANIA