REJESTRACJA
Dwudzieste Podlaskie
Warsztaty Psychiatryczne
11-13 stycznia 2024, Białowieża

W związku z wyczerpaniem limitu miejsc na konferencji informujemy, że rejestracja została zamknięta. Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji w 2025 roku.

 

Drogie Koleżanki i Koledzy

Zapraszamy na kolejną, jubileuszową – 20-stą edycję Podlaskich Warsztatów Psychiatrycznych. W zeszłym roku dyskutowaliśmy o różnych obliczach kryzysu – zdrowotnym, społecznym, uchodźczym, ekonomiczny, wojennym. Niestety, problemy, z którymi się mierzyliśmy nadal trwają, chociaż wiele się nauczyliśmy.

W tym roku zapraszamy na dyskusję o przyszłości – o tym, w jakim kierunku podąża rozwój psychiatrii w związku ze zmianami, które czekają całe społeczeństwo.

Czy psychiatria przetrwa te kryzysy? Czy będziemy szukać innych, ciekawszych, lepszych rozwiązań? 

Zapraszamy jeszcze raz do magicznej Białowieży – miejsca mocy, w którym można znaleźć wiedzę, naukę, ale i „to coś” specjalnego.

Komitet Naukowy

KOMITET
NAUKOWY

prof. dr hab. med. Agata Szulc

dr hab. med. Beata Galińska-Skok

prof. dr hab. med. Napoleon Waszkiewicz

prof. dr hab. med. Andrzej Czernikiewicz

PATRONAT
NAUKOWY

Oddział Podlaski Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
ul. plac Brodowicza 1, 16-070 Choroszcz

Klinika Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
ul.Wołodyjowskiego 2, 15-272 Białystok

Klinika Psychiatrii WNoZ Warszawski Uniwersytet Medyczny

PROGRAM
KONFERENCJI

    1 DZIEŃ KONFERENCJI - 11 stycznia 2024 (czwartek)
SALA A

   
13:30-15:00

 

 

Lunch

 

 

15:00-15:05

 

Otwarcie konferencji

 

Prof. Agata Szulc
Prof. Napoleon Waszkiewicz

    1 SESJA WYKŁADOWA
 

 

15:05-15:30

  Nowe kierunki leczenia schizofrenii – nie tylko dopamina

 

Prof. Agata Szulc

15:30-15:55

  Szczepionka na depresję?

 

Prof. Piotr Gałecki

15:55-16:20

  Przepowiadanie przyszłości, szeptuchy, a psychiatria

 

Prof. Napoleon Waszkiewicz

16:20-16:45

  Czy psychiatria przetrwa jako nauka?

 

Prof. Andrzej Czernikiewicz

16:45-17:00

  Przerwa na kawę

   


  2 SESJA WYKŁADOWA

 

17:00-17:25

  Zdrowie publiczne - co nas czeka?

  Prof. Mariusz Gujski

17:25-17:50

  Przyszłość szpitalnictwa psychiatrycznego

  Prof. Anna Mosiołek

17:50-18:15

  Przyszłość leczenia uzależnień

  Prof. Marcin Wojnar

18:15-18:40

  Przyszłość psychiatrii środowiskowej

  Dr Tomasz Szafrański

18:40-19:05

  Nowe metody leczenia w neurologii – programy lekowe co to jest?

  Prof. Alina Kułakowska

         

 

    2 DZIEŃ KONFERENCJI - 12 stycznia 2024 (piątek)

   

9:00-10:15

 

WARSZTATY

   

SALA A

  ADHD u dorosłych – czy tylko moda?

 

  Dr Olga Płaza


SALA B

  Trudności związane z opieką nad pacjentem używającym substancji psychoaktywnych na podstawie filmu Berlin Calling (reż. Hannes Stöhr)

  Dr Gniewko Więckiewicz


SALA C

  Cechy dwubiegunowości a funkcjonowanie pracowników korporacji finansowych

  Dr Katarzyna Białczyk

SALA D

  „Chcę nie żyć” – Jak rozumieć tendencje samobójcze nastolatków.

  Dr Anna Rogowska-Zach


10:15-10:30

  Przerwa na kawę

   
10:30-11:45

  WARSZTATY

 

SALA A

  Leczenie psychiatryczne u pacjenta obciążonego kardiologicznie

  Prof. Anna Zofia Antosik

SALA B

  Wymioty psychogenne – a może jednak coś innego?

  Dr Katarzyna Wojnowska

SALA C

  Rozpoznanie depresji – czy na pewno nie jest nadużywane?

  Prof. Grzegorz Opielak

SALA D

  Wpływ traumy i przemocy na zaburzenia psychiczne dzieci i młodzieży

  Dr Jacek Bida, Dr Ewa Bida

11:45-12:00

  Przerwa na kawę

   
12:00-13:15

   WARSZTATY

   
SALA A
  Seksoholizm – ABC dla psychiatry

  Dr Sławomir Jakima, dr Ewa Małachowska

SALA B
  Sztuczna inteligencja w psychiatrii

  Dr Kacper Łukasiewicz

SALA C
  Przyszłość wiary i psychiatrii

  Ks. Dr Sebastian Kondzior

SALA D
  Potencjalna rola układu odpornościowego w patogenezie psychozy - ciekawostka czy potencjalny punkt uchwytu dla nowych terapii?

  Dr Magdalena Dutsch-Wicherek

13:15-15:30

  Przerwa na lunch

   
15:30-16:45

   WARSZTATY

   
SALA A
  Kompleksowy model opieki w psychiatrii wieku rozwojowego

  Dr Aleksandra Lewandowska

SALA B
  Psychodynamiczna interwencja kryzysowa

  Dr Tytus Koweszko

SALA C
  Jaka czeka nas przyszłość?- analiza dostępnych mass mediów.

  Dr Kacper Łoś, Dr Piotr Lorkiewicz

SALA D
  Ciemna strona seksu - uzależnienie od masturbacji, pornografii, seksoholizm.

  Dr Justyna Sołowiej-Chmiel,
Dr Wiktor Orlof

16:45-17:05    Przerwa na kawę    

 

    WYKŁADY - SALA A

   
   

3 SESJA WYKŁADOWA

 

 

17:05-17:30

 

Ekopsychiatria – ponad farmakologią

 

Prof. Sławomir Murawiec

17:30-17:55

 

Nowe możliwości diagnozy i terapii zaburzeń czynności mózgu u pacjentów psychiatrycznych. 

 

Prof. Alina Borkowska

17:55-18:20

 

Bezsenność – zmiany w diagnozie i terapii

 

Prof. Adam Wichniak

18:20-18:45

 

Joga – przyszłość immunomodulacji

 

Prof. Beata Galińska-Skok

18:45-19.10

 

Psychodeliki - psychiatria przyszłości. Wnioski ze współczesnych badań.

 

Prof. Beata Konarzewska

 

 

 

3 DZIEŃ KONFERENCJI - 13 stycznia 2024 (sobota)

 

 

9:30-10:45

  Lasoterapia – warsztat plenerowy

 

Dr Katarzyna Simonienko

10:45-11:00

  Podsumowanie konferencji

 

 

 

 

Srebrny Sponsor
Sponsorzy
Patroni Medialni

MIEJSCE
KONFERENCJI

Hotel "Białowieski" Conference, Wellness & SPA
Stoczek 218b, 17-230 Białowieża

 

zdjecie

DODATKOWE
INFORMACJE